1. Oblicz; -12-1½⁺*(½)⁻²+3,5=

2.Doprowadz podane wyrazenie do najprosztrzej postaci i oblicz jego wartosc liczbowa dla x=-3 w zalączniku 1

3.wykonaj dzialanie i zredaguj wyrazy podobne;
½a(2a²+4a-8)-a(a+1) =

4.Zapisz iloczyn (potega) w postaci sumy algebraicznej;
a.(2x+4y)²=
b.(3a-2b)²=
c.(5p-2)(2+5p)=

5.rozwiaz nierównosc 3(x-1)+2(2-x)≤ 2x-5

6.Dana jest funkcja y=2x-3
a.narysuj wykres funkcji
b.znajdz miejsce zerowe
c.oblicz wartosc tej funkcji dla argumentu -4
d.znajdz argumrnt,dla ktorego wartosc funkcji wynosi -4
e.sprawdz,czy punkt (-1,-5) nalezy do wykresu tej funkcji.

7.Z zdanego wzoru wyznacz zmienna y; xy-x=cd

Prosze bardzo o szybkie rozwiazanie.Bardzo dokladnie opisane rozwiazania.Z góry dzieki.

2

Odpowiedzi

2010-04-04T00:28:28+02:00
6a [wykres] masz w drugim załączniku
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T01:11:34+02:00
1. Oblicz; -12-1½⁺*(½)⁻²+3,5=-12-3/2⁺*(2)²+3,5=-12-3/2⁺*4+3,5=
-12-6+3,5=-18+3,5=-14,5

2.Doprowadz podane wyrazenie do najprosztrzej postaci i oblicz jego wartosc liczbowa dla x=-3 w zalączniku 1
(x*x)⁴/x⁶=x⁸/x⁶=x²=(-3)²=9

3.wykonaj dzialanie i zredaguj wyrazy podobne;
½a(2a²+4a-8)-a(a+1) =a³+2a²-4a-a²-a =a³+a²-5a

4.Zapisz iloczyn (potega) w postaci sumy algebraicznej;
a.(2x+4y)²=4x²+16xy+16y²
b.(3a-2b)²=9a²-12ab+4b²
c.(5p-2)(2+5p)=25p²-4

5.rozwiaz nierównosc 3(x-1)+2(2-x)≤ 2x-5
3x-3+4-2x≤ 2x-5
x+1≤ 2x-5
6≤ x

6.Dana jest funkcja y=2x-3
a.narysuj wykres funkcji
b.znajdz miejsce zerowe
2x-3=0
2x=3
x=1,5
c.oblicz wartosc tej funkcji dla argumentu -4
y=2*(-4)-3=-8-3=-11
d.znajdz argumrnt,dla ktorego wartosc funkcji wynosi -4
-4=2x-3
2x=-1
x=-1/2
e.sprawdz,czy punkt (-1,-5) nalezy do wykresu tej funkcji.
-5=-2-3
tak, nalezy
7.Z zdanego wzoru wyznacz zmienna y; xy-x=cd
xy-x=cd
xy=cd+x /:x
y=cd/x +1