Przygotowano próbkę radomu o masie 50mg. Ulega ona przemianie z czasem połowicznego rozpadu równym 4 dni. narysuj wykres zależnośc masy radonu, jeśli przechowywano go przez okres 5 dni. odczytaj z wykresu jaka masa radonu pozostanie po 12 dniach??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T12:00:58+02:00
Skoro okres połowicznego rozpadu wynosi 4 dni to po tych 4 dniach radonu zostanie połowa, więc 25 mg, a po 5 dniach zostanie(obliczamy z proporcji):
25-4dni
x-1dzień
x=25/4=6,25
a po 12 dniach będzie tak:
50->25->12,5->6, 25<-to jest odpowiedź po 12 dniach będzie 6,25mg