Witam ! Mam do napisania referat ; ) Mam napisać o pojezierzu Brodnickim. Praca nie może być ściągnięta z internetu, mają podane być źródła z jakiego korzystaliśmy..
1.Położenie tego regionu.
2.Bud, geologiczna
3.Ukształtowanie powierzchni i form terenu
4.klimat, długość okresu wegetacyjnego.
5. Wody powierzchniowe -rzeki-jeziora, jakie pałnią funkcję.
6. Roślinność. Co jest pod ochroną ?
7. Gleby
8.Kierunki zagospodarowania poj. Brodnickiego.

1

Odpowiedzi

2010-04-04T10:14:44+02:00
Pojezierze Brodnickie jest regionem położonym w północnej Polsce, na północnym wschodzie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego granice wyznaczają rzeki: Lutryna (zachód), Drwęca (południe i wschód), Osa i Gać (północ). Nazwa pochodzi od miasta Brodnicy, leżącego w dolinie Drwęcy. Pojezierze obejmuje historyczny region ziemi michałowskiej.
Powierzchnia Pojezierza Brodnickiego została ukształtowana przez ostatni lądolód (vistulian) około 17 tysięcy lat temu. Rzeźba terenu jest urozmaicona, cechuje się bogactwem form. Pozostałością po lodowcu są: Dolina Drwęcy i południkowe rynny glacjalne.
Ważną częścią krajobrazu są tutaj jeziora. Jest ich ponad 100, każde o powierzchni większej niż 1ha. Są to głównie jeziora rynnowe. Największe z nich to: Wielkie Partęczyny, Skarlińskie, Bachotek.
Warto też zwrócić uwagę na malowniczą rzekę Drwęcę, której ujście do Wisły znajduje się niedaleko Torunia. Ma ona długość 207km i jest największym w Polsce ichtiologicznym (ichtiologia to dział zoologii zajmujący się rybami) rezerwatem przyrody. Tak zwana Bagienna Dolina Drwęcy jest uznana za ostoję ptaków, głównie ze względu na to, że podczas wędrówek zatrzymują się tu stada gęsi białoczelnych. Zatrzymują się tu też inne ptaki wodne i błotne, a okolice Drwęcy są dla nich ważnym miejscem żerowania i odpoczynku. Siedliska te są również istotne dla innych gatunków zwierząt i roślin.
Kolejnym elementem charakterystycznym dla tego pojezierza są lasy, tworzące zwarty, rozległy kompleks. Dominują bory mieszane i sosnowe, ale sporą powierzchnię zajmują też lasy liściaste. Występują tutaj naturalne zbiorowiska torfowe, szuwarowe i wodne. Flora cechuje się wielką różnorodnością. Wiele z gatunków roślin podlega ochronie, zwłaszcza relikty glacjalne, gatunki arktyczne, stepowe i górskie. Jest tu 9 rezerwatów przyrody.
Na pojezierzu przeważają mało żyzne gleby bielicowe i brunatne.
Klimat jest bardzo korzystny dla turystów. Najcieplejszy miesiąc to lipiec, dni pogodnych jest 30-40 w roku, a gorących 20. Opady są niewielkie. Okres wegetacji trwa około 200 dni.

Dopisz sobie coś może jeszcze o gospodarstwach agroturystycznych.

Korzystałam z:
http://brodnicki.park.w.interia.pl/park/start.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Brodnickie
http://www.pojezierzebrodnickie.pl/Pojezierze_Brodnickie/agroturystyka.html
http://eturystyka.org/content/category/28/66/