Odpowiedzi

2010-04-04T09:15:55+02:00
Mrówczan etylu
A) bezbarwny
B) rozpuszczalny w wodzie,eterach i etanolu
C) latwopalny
D) ciecz

Zapach; rumu, truskawek i cytryny
HCOOC3H7+ h2O=HCOOH+C2H5OH

octan metylu
A) ciecz
B) b.dobrze rozpuszcza sie w wodzie
C) łatwopalna
D) bezbarwny

Zapach owocowy, podobny do gruszek
HCOO+HOCH3=HCOOCH3+H2O

Octan butylu
A)ostry zapach
B)szkodliwy dla zdrowia
C)Ciecz
D) bezbarwny

Zapach- bananowy
HCOOH+ C4H9OH= CH3COC4H9

Maślan etylu
A)Bezbarwny
B) ciecz
C)łatwo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
D) łagodny zapach

Zapach-ananasów
C3H7COOH+C2H5OH=C3H7COOHC2H5
2010-04-04T09:34:59+02:00
Mrówczan etylu - bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszczalna w wodzie i etanolu, łatwopalna. Ma zapach cytryn, truskawek, rumu.
Otrzymujemy go w reakcji kwasu mrówkowego z etanolem:
HCOOH + C₂H₅OH → HCOOC₂H₅ + H₂O

Octan metylu - bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszczalna rozpuszczalnikach organicznych np. etanolu, łatwopalna. Ma owocowy zapach przypominający zapach gruszek.
Otrzymujemy go w reakcji kwasu octowego z metanolem:
CH₃COOH + CH₃OH → CH₃COOCH₃ + H₂O

Octan butylu - bezbarwna ciecz, o ostrym lecz umiarkowanie przyjemnym zapachu, przypominającym zapach bananów. Stosowny do produkcji bezacetonowych zmywaczy do paznokci.
Otrzymujemy go w reakcji kwasu octowego z butanolem:
CH₃COOH + C₄H₉OH → CH₃COOC₄H₉ + H₂O

Maślan etylu - w tepmeraturze pokojowej jest to bezbarwna ciecz, łatwo rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych.
Ma zapach ananasów i jest stosowany do wyrobu owocowych dodatków zapachowych.
Otrzymujemy go w reakcji kwasu masłowego z etanolem:
C₃H₇COOH + C₂H₅OH → C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O
2010-04-04T09:48:37+02:00
1.a) mrówczan etylu
wzór sumaryczny - HCOOC2H5
- jest to ciecz bezbarwną,o zapachu o rumu,rozpuszczalna w wodzie,eterach i w etanolu,jest substancją łatwopalną
otrzymywanie:
1)HCOOH + C2H5OH -> HCOOC2H5 + H2O
- stosowany jako polepszacz smaku, składnik środków owadobójczych i grzybobójczych,do wyrobu rozpuszczalników w przemyśle obuwniczym i włókienniczym
b) octan metylu
wzór sumaryczny - CH3COOC2H5
- jest to przezroczysta,bezbarwna cieczą,o owocowym zapachu,o małej toksyczności
otrzymywanie:
1)CH3COOCOCH3 + C2H5OH → CH3COOC2H5 + CH3COOH
2)CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
- stosowany jest jako rozpuszczalnik do farb i lakierów nitrowych
c)octan butylu
wzór sumaryczny - CH3COOC2H5
-to bezbarwna ciecz o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu,stanowi bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny,słabo rozpuszcza się w wodzie,charakteryzuje się działaniem drażniącym i dużej toksycznością
otrzymywanie:
1)CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
2)CH3COOCOCH3 + C2H5OH → CH3COOC2H5 + CH3COOH
- stosowny jest jako składnik bezacetonowych zmywaczy do paznokci
d)maślan etylu
wzór sumaryczny - CH3CH2CH2COO-CH2CH3
- bezbarwna ciecz o owocowym zapachu,ma woń ananasów,
w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą,
łatwo rozpuszczalną w polarnych rozpuszczalnikach organicznych,łatwo palny,posiada właściwości drażniące
otrzymywanie:
1)C3H7COOH + C2H5OH → C3H7COOC2H5 + H2O
- wykorzystuje się go do wyrobu owocowych dodatków zapachowych oraz sztucznego rumu

Myślę że wszystko co najważniejsze tu umieściłem :)
Raiden22