Odpowiedzi

2009-11-01T22:12:10+01:00
Negatywne:
- brak wpływu na to, co się dzieje w polityce
- brak informacji wśród społeczeństwa na temat zmian politycznych
- brak świadomości społecznej reform, brak świadomości tworzonych ustaw
- nie uczestniczenie w wyborach lub nietrafne wybory bez znajomości programu politycznego partii

pozytywne
- wpływ na działalność polityczną na szczeblu samorządowym przez zgłaszanie problemów w środowisku lokolanym
- udział w wyborach a co za tym idzie wpływ na obecność poszczególnych osób w życiu politycznym kraju
- samoświadomość społeczna i polityczna
- przez wpływ na działalność polityczną na szczeblu lokalnym, samorządowym generuje się wpływ na politykę na szczeblu wyższym, wojewódzkim a następnie krakowym
3 5 3
2009-11-01T22:14:10+01:00
A.)
* równouprawnienia obywateli bez zależności na ich klasę społeczną
* równe traktowanie obywateli
* ustalanie zasad pasujących wszystkim
* możliwość wygłoszenia swoich racji

B.)
* nie wykorzystywanie wszystkich pomysłów liderów
* sprzeczne racje społeczeństwa a lidera
* konflikty między przywódcami różnych partii
* ustalanie zasad bez wiedzy obywateli
4 4 4