Proszę o przetłumaczenie :)

Every time I walk down the street
I want to kill half the people I meet
Mindless zombies just running around
Like sheep for the slaughter
They don't seem to understand
They soil the world with their dirty hands
They're content just to follow along
And to take what they're given

I don't need their condescension
I don't care what they do to me
I won't conform to their conventions
This fucked up society

The losers feed on innocence
Like a virus spread their ignorance
Isolate, fornicate and consume
Without ever evolving
They don't seem to understand
They grab at the world with their bratty hands
They're content to follow the crowd
And to do what they're told

"You've got to come to your senses
Break free from the grand design
See through their false pretenses
See the truth behind their lies"

3

Odpowiedzi

2010-04-04T09:18:22+02:00
Za każdym razem idę ulicą
Chcę zabić połowę ludzi spotykam
Bezmyślne zombie tylko biegają
Jak owce na rzeź przeznaczone
Nie wydaje się zrozumieć
Że gleby na świecie z ich brudne ręce
Oni po prostu zawartość wzdłuż
Oraz do tego, czego dany

Nie potrzebuję ich łaskawość
Nie obchodzi mnie, co mi zrobią
I nie będą zgodne z ich konwencji
To popieprzone społeczeństwo

RSS przegranych na niewinność
Jak wirus ich niewiedzy
Izolować, cudzołożyć i konsumować
Nigdy nie rozwija
Nie wydaje się zrozumieć
Łapią na świat z ich rąk bratty
Są one następujące treści w tłumie
I robić to, co oni powiedzieli

"Musisz przyjść do zmysłów
Uwolnić się od wielkiego planu
Zobacz przez ich fałszywym pretekstem
Widzę prawdę za ich kłamstwa "
licze na naj
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T09:38:03+02:00
Ile razy idę ulicą
chcę zabić pół ludzi na których się napotykam
Są oni jak bezmyślni zombi dokładne biegając w około
jak w owczym pędzie do uboju
wydają się nie rozumieć
świat z ich brudnymi rękami
są oni zadowoleni tylko by postępować dalej
i wziąć to na co oni są poświęcili

Nie chcę ich protekcjonalności
nie troszczę się o to co mi robią
nie dopasuję do ich kongresów
to pospieszne społeczeństwo

Przegrywają z żywą nienawiścią
lubią wirusy rozkładające ich niewiedzę
odizolowywać, cudzołożyć i konsumować
na zewnątrz kiedykolwiek rozwijając
wydając się nie rozumieć
przy świcie łapią w swoje ręce
są gotowi podążać według tłumu
i robić to co im powiedzieli

"Musisz przenieś się do zmysłów*
Uwolnić się od okazałego projektu
przejrzeć się ich błędnym pozorom
widzieć prawdę za ich kłamstwami"

*Nie wiem czy to jest dobrze.
2010-04-04T09:53:02+02:00
Za każdym razem idę ulicą
chcę zabić połowę ludzi spotykam
bezmyślne zombie , tylko biegają
jak owce na rzeź przeznaczone
te nie wydają się rozumieć
że gleby na świecie z ich brudnych rąk
oraz do tego , czego dany
nie potrzebuję ich łaskawość
nie obchodzi mnie , co mi zrobią
nie będą zgodni z ich konwencją
to popieprzone społeczeństwo
RSS przegranych na niewinność
jak wirus ich niewiedzy
izolować , cudzołożyć i konsumować
nigdy nie rozwija
nie wydają się zrozumieć
łapią na świat z ich rąk
są one następującej treści w tłumie
i robią to , co im mówią
''musisz przejść do zmysłów
uwolnić się od wielkiego planu
zobaczyć na ich fałszywy pretekst
widzieć prawdę , za ich kłamstwem"


chyba doobrze . : ]
liczę na naj . xoxo