Odpowiedzi

2010-04-04T10:01:29+02:00
Sekularyzacja Inflant

Traktat w Wilnie – 1561 r.

– następuje sekularyzacja (zeświecczenie) Inflant;
– większość państwa inflanckiego zostaje włączona do Litwy (od 1569 r. do Litwy i Polski);
– ostatnim wielkim mistrzem zostaje władca księstwa Kurlandii i Semigalii – Gotard Kettler (jako lennik państwa polsko – litewskiego).
13 3 13
2010-04-04T10:26:16+02:00
Państwo kawalerów mieczowych nie jest w stanie rządzić samo

Przyczyny:

– trwa nieustanny konflikt pomiędzy władzami zakonnymi, arcybiskupem Rygi oraz miastami inflanckimi z Rygą na czele,
– w sprawy Inflant mieszają się państwa trzecie, co powoduje stopniowy rozpad państwa zakonnego (np. Szwedzi zajmują Estonię, a Moskwa Narwę).

Ogłoszenie traktatu w Wilnie – 1561 r.
– następuje sekularyzacja Inflant;
– większość państwa inflanckiego zostaje włączona do Litwy (od 1569 r. do Litwy i Polski);
– ostatnim wielkim mistrzem zostaje władca księstwa Kurlandii i Semigalii – Gotard Kettler (jako lennik Rzeczypospolitej)
8 2 8