Rozwiąż:
1 Metalowy pieniądz wspak
2 Jedna z właściwości pieniądza
3 Wymiana dóbr i usług
4 Produkuje się tam monety
5 Wzrost ogólnego poziomu ceny
6 Jeden ze składników podaży pieniądza
7 Wskaźnik
8 Sformułować prawo wymiany
9 Tworzenie pieniądza
10 Najważniejszy bank w Polsce (w skrócie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T10:52:59+02:00
1 moneta
2 łatwy do sfałszowania trudny do przekazania
3 pieiądz
4 polska menncia
5 inflantacja
6 podaż pieniądza M3
7 określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia
8 Jeśli przy zawarciu umowy sprzedaży strony nie ustaliły innego zakresu obowiązków sprzedawcy, konsument może dochodzić odpowiedzialności sprzedawcy na zasadach ustawowych.
9 zarabianie
10 narodowy bank polski

pozdrawiam ;**