Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T15:10:33+02:00
Widzę, że zadajesz to zadanie już po raz kolejny, więc skończę twoje męki :D

zacznijmy od wzoru na pracę:
W = F * Δr * cosα, przy czym Δr jest wektorem przemieszczenia a α kątem między wektorem siły i przesunięcia. W zadaniu tym możemy przyjąć, że Δr = s, dlatego nasz wzór jest postaci:

W = F * s * cosα

mamy podane kąty:
α₁=0stopni
α₂=60stopni
α₃=90stopni
α₄=180stopni

cosinusy dla tych kątów wynoszą kolejno:
cosα₁ = 1
cosα₂ = ½
cosα₃ = 0
cosα₄ = -1

zatem gdy podstawimy kolejno wszystkie z tych wartości możemy wywnioskować, że:
a) gdy siła działająca na ciało tworzy z kierunkiem przesunięcia kąt α₁=0stopni, to cosinus przyjmuje wartość maksymalną równą 1, zatem praca też będzie miała wartość maksymalną
b) gdy siła działająca na ciało tworzy z kierunkiem przesunięcia kąt α₂=60stopni, to cosinus jest równy 1/2 praca osiąga więc połowę swojej maksymalnej wartości:
c) gdy siła działająca na ciało tworzy z kierunkiem przesunięcia kąt α₃=90stopni, to cosinus = 0, siła nie wykonuje pracy
d) gdy siła działająca na ciało tworzy z kierunkiem przesunięcia kąt α₄=180stopni, to cosinus = -1, zatem praca przyjmuje wartość maksymalną, ale ujemną

myślę, że podane 2 m w zadaniu możesz podstawić, ale skoro nie masz podanej siły, to i tak nie otrzymasz pracy, dlatego rozważyłem ci to w sposób ogólny :)