1.Zadaniem elektrowni wodnej jest zmiana energii kinetycznej spadającej wody na energię elektryczną.Mała elektrownia wodna ma turbinę ,przez którą w ciągu 1 min, przepływa 240m3 wody o gęstości 1000kg/m3.Oblicz energię spadającej wody w ciągu 1s,jeżeli różnica poziomów wynosi 9m.Oblicz moc jednej turbiny wodnej oraz potrzebną liczbę takich turbin,aby otrzymać1MW mocy całej elektrowni wodnej.W obliczeniach przyjmujemy,że przyspieszenie ziemskie g=10m/s2.

1

Odpowiedzi

2009-11-01T22:18:06+01:00
Masa wody - m=d*v
m- masa
d - gęstość 1000kg/m³
v - objętość 240m³
m = 1000*240 = 240000kg

zasada zachowania energii

2mgh = mv²
h= 9m
2gh = v²
√2gh=v
√2*10*9 ≈13,42 m/s

E = mv²/2
m = 240000/60 = 4000

E = 4000*½*180 = 360000J = 360kJ
P(moc) = E/t = 360kW
1000kW = 3600*x(ilość turbin)

x = 3

Do produkcji 1MW energii potrzeba 3 turbin