Zadanie nr 1 .
Ojcowski Park Narodowy położony jest na :
a)Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
b)Wyżynie Sląskiej
c)Wyżynie Lubelskiej
d)Wyżynie Kielecko - SAndomierskiej

zad 2 .
Wyrażenie w jądrze puszczy oznacza
a) w rezerwacie przyrody
b)w gęstym lesie
c)na leśnej polanie
d)w samym środku lasu

zad 3
Ile istnieje Wigierski Park Narodowy , jeśli liczymy do 1.01.2007 ?
a)16
b)18
c)26
d)28

zad4
Najstarzy park narodowy powstał
a ) w Szwajcarii
b) w Szwecji
c)w USA
d)w Rosji

zad 5
Europejski dzień Parków Narodowych obchodzony jest :
a)wiosną
b)latem
c)jesienią
d)zimą

zad 6
Historia ochrony przyrody w Polsce liczy :
a) ok 50 lat
b) ok 100 lat
c)ok 500 lat
d)ok 1000 lat

zad 7
Najstarzy Park Narodowy powstał
a) nad Biebrzą
b)w paśmie Babiej Góry
c)w Bieszczadach
d)w okolicach Białowieży


POmocy !!!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-04T11:12:34+02:00
Zad.1
a)
zad.2
d)
zad.3
a)
zad.4
b)
zad.5
a)
zad.6
c)
zad.7
a)


Liczę na naj
2010-04-04T11:19:18+02:00
1. a
2. d
3. b
4. c
5. a
6. d
7. d
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T11:21:47+02:00
1.
a) wyżynie krakowsko - częstochowkiej

2.
b) w gęstym lesie

3.
b)18

4.
c) w USA

5.
a) wiosną

6.
b) ok 100 lat

7.
d) w okolicach Białowierzy