Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-04T12:23:47+02:00
M₁=2 kg - masa naczynia z miedzi
c₁=380J÷(kg×°C) - ciepło właściwe miedzi
t₁ = 20°C - zakładamy, że temperatura naczynia jest równa temperaturze wody
m₂=5kg - masa wody
c₂=4190J÷(kg×°C) - ciepło właściwe wody
t₂ = 100°C - temperatura końcowa wody i naczynia
Δt=t₂-t₁=100°C-20°C=80°C - zmiana temperatury wody i naczynia
Q - potrzebna ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć, aby temperatura wody i naczynia była równa 100°C

Q=c×m×Δt

Q₁=380J÷(kg×°C)×2kg×80°C=60800J - ilość ciepła potrzebna do ogrzania naczynia do 100°C
Q₁=4190J÷(kg×°C)×5kg×80°C=1676000J ilość ciepła potrzebna do ogrzania wody do 100°C

Q=Q₁+Q₂
Q=60800J+1676000J=1736800J

Odp. Potrzeba dostarczyć 1736800J ciepła.
1 1 1