1. Przy odstąpieniu od umowy konsument:
a) jest zobowiązany do tzw. odstępnego w określonych przypadkach
b) jest zobowiązany do zapłaty tzw. odstępnego
c) nie jest zobowiązany do zapłaty tzw. odstępnego

2. Jak nazywa się jeden z programów edukacyjnych UOKiK?
a) Konsumanckie ABC
b) Moje konsumenckie ABC
c) ABC praw konsumenta

3. Wymień 6 firm ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju

4. Jakie elementy zgodnie z przepisami musi zawierać pismo reklamacyjne

5. Wyjaśnij pojęcie "niezgodność towaru z umową"

2

Odpowiedzi

2010-04-04T13:28:42+02:00
1.b
2.b
3.link4, PZU, aviva,axadirect,FILAR,UNIQA
5.to oznacza że towar jest inny niż w umowie Reklamacje. 206.
4. Elementy pisma z reklamacją. Przykłady reklamacji dotyczącej dostawy towaru. itp
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T14:07:04+02:00
1.b

2.c

3.PZU
AVIVA
AIG
LIBERTY DIRECT
AXA
ALIANZ
LINK4
HESTIA

4.Pismo to opiera się głównie na ustawie konsumenckiej i zawiera ustawowe przesłanki niezgodności towaru z umową. o których konsument powinien poinformować sprzedawcę .Reklamacje zawsze należy składać na piśmie - zachowywać dla siebie kopię dokumentu z podpisem sprzedawcy.
reklamacja powinna zawierać:
*imię i nazwisko (lub nazwę firmy),
*adres zamieszkania (lub siedziby firmy),
*rodzaj reklamowanej przesyłki,
*uzasadnienie reklamacji,
*kwotę odszkodowania, w przypadku gdy jego żądasz
*Twój podpis (jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie).

5.towar jest niezgodny z umową jeżeli nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cechy okazanej kupującemu a także gdy nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
towar nie zgodny z umową to taki który nie nadaje się do celu do jakiego towar miał być używany.
3 5 3