Zadanie 8.
Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia
(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne). Procesem endotermicznym jest:
A. prażenie skały wapiennej.
B. spalanie drewna w ognisku.
C. mieszanie wapna palonego z wodą.
D. wlewanie kwasu siarkowego do wody

Zadanie 9.
Podczas gotowania lub smażenia jaja kurzego, białko ścina się nieodwracalnie. Innym czynnikiem powodującym nieodwracalne ścinanie białka jest:
A. zimna woda. B. sól kuchenna. C. alkohol etylowy. D. roztwór cukru.

Zadanie 10.
Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielkie ilości tego gazu reagują z wodą, tworząc kwas węglowy. Napisz równanie reakcji tworzenia się tego kwasu.

Zadanie 11.
Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne. Które z nich są dla organizmu głównie źródłem energii?
A. białka B. cukry C. sole mineralne D. witaminy

Zadanie 22.
Pewien pierwiastek, umownie oznaczony literą E, tworzy tlenek o ogólnym wzorze EO3.
Jaki to pierwiastek, jeżeli masa cząsteczkowa jego tlenku wynosi 80,04 u? Zapisz obliczenia.

Informacja do zadań 26-29
Woda morska zawiera średnio 3,5% soli.

Zadanie 26.
Które zdanie jest prawdziwe?
A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli.
B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli.
C. W 135 g wody morskiej znajduje się 35 g soli.
D. W 96,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli.

Zadanie 27.
Ile soli zawierają 2 kilogramy wody morskiej?
A. 7 g B. 70 g C. 700 g D. 7000 g

Zadanie 28.
Ile wody destylowanej trzeba dolać do 100 g wody morskiej, aby otrzymać roztwór o stężeniu dwa razy mniejszym?
A. 100 g B. 96,5 g C. 98,25 g D. 200 g

Zadanie 29
Z ilu kilogramów wody morskiej otrzymamy 7 kilogramów soli?
A. 2 B. 20 C. 200 D. 2000

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T13:41:14+02:00
Zadanie 8.
Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia
(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne). Procesem endotermicznym jest:
A. prażenie skały wapiennej.


Zadanie 9.
Podczas gotowania lub smażenia jaja kurzego, białko ścina się nieodwracalnie. Innym czynnikiem powodującym nieodwracalne ścinanie białka jest:
C. alkohol etylowy

Zadanie 10.
Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielkie ilości tego gazu reagują z wodą, tworząc kwas węglowy. Napisz równanie reakcji tworzenia się tego kwasu.

Co2 + H2O - > H2CO3

Zadanie 11.
Marta przygotowała prowiant na wycieczkę rowerową. Pakowane przez nią produkty żywnościowe zawierają ważne dla organizmu związki chemiczne. Które z nich są dla organizmu głównie źródłem energii?
B. cukry

Zadanie 22.
Pewien pierwiastek, umownie oznaczony literą E, tworzy tlenek o ogólnym wzorze EO3.
Jaki to pierwiastek, jeżeli masa cząsteczkowa jego tlenku wynosi 80,04 u? Zapisz obliczenia.

E-O3=
88,04-16*3=40,04
E=40,04
jak dla mnie jest to wapń ;p

Informacja do zadań 26-29
Woda morska zawiera średnio 3,5% soli.

Zadanie 26.
Które zdanie jest prawdziwe?
A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli.


Zadanie 27.
Ile soli zawierają 2 kilogramy wody morskiej?
B. 70 g

Zadanie 28.
Ile wody destylowanej trzeba dolać do 100 g wody morskiej, aby otrzymać roztwór o stężeniu dwa razy mniejszym?
D. 200 g

Zadanie 29
Z ilu kilogramów wody morskiej otrzymamy 7 kilogramów soli?
B. 20

powodzenia na tescie gimnazjalnym ;)
2 5 2