Odpowiedzi

2010-04-04T14:02:24+02:00
Oblężenie Lubuszy. Pograniczny gród Lubusza został zaatakowany i zniszczony w 1012 przez Bolesława Chrobrego, który wobec niedojścia do skutku wyprawy
saskiej na Polskę w tymże roku, przejął inicjatywę w wojnie. W 1013 zawarto pokój, na mocy którego książę polski otrzymywał od cesarza Henryka II Milsko i Łużyce w formie osobistego lenna.

Oblężenie Niemczy, ostatnie starcie w wojnach Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II. W 1017 roku Henryk II ponownie wyprawił się na Polskę, ale nie próbował tym razem przeprawy przez Odrę, a zaatakował gród Niemczę. Po trwającym miesiąc oblężeniu, w czasie którego Mieszko II plądrował Czechy, cesarz ustąpił spod grodu i wkrótce zgodził się podpisać pokój w Budziszynie.