Zadanie 30.
1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?
A. 1,5·1023 B. 0,5·1022 C. 1023 D. 0,25·1023

Zadanie 41.
W jakich warunkach woda ulega rozkładowi na tlen i wodór?
A. Pod wpływem prądu elektrycznego.
B. W temperaturze od +40C do 00C.
C. Podczas parowania.
D. Podczas gotowania.

Zadanie 42.
Ile procent żelaza zawiera tlenek żelaza(III) o wzorze Fe2O3, przyjmując mFe=56 u oraz mO=16 u. Zapisz obliczenia.

Zadanie 43.
Związkiem chemicznym występującym w największej ilości w wodach mórz i oceanów jest
A. KCl B. CaCO3 C. MgS04 D. NaCl

Zadanie 44.
Wskaż wzór tlenku niemetalu, który nie wchodzi w reakcję z wodą, dzięki czemu możemy spokojnie korzystać ze słonecznych kąpieli w nadmorskich piaszczystych plażach.
A. SiO2 B. CO2 C. SO2 D. CaO

Zadanie 49.
Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy, który można przedstawić równaniem:
światło
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + ? O2
chlorofil (glukoza)
Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy?
A. jedna B. trzy C. sześć D. dwanaście

Zadanie 50.
Próbka wody z jeziora o masie 600 g zawiera 2 g substancji rozpuszczonych. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody z jeziora?
A. 0,20% B. 0,33% C. 0,35% D. 0,60%

Zadanie 53.
W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych, a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym.
I. II
1. węglowodory a) cukier w kostkach, glukoza, mąka ziemniaczana
2. alkohole b) masło, olej
3. kwasy c) mleko, jaja, mięso
4. tłuszcze d) gliceryna, spirytus salicylowy
5. cukry e) benzyna, wosk, folia polietylenowa
6. białka f) ocet, kwasek cytrynowy
g) mydło, szampon
Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (cyfry od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T14:12:17+02:00
Zadanie 30.
1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?
A. 1,5·1023

Zadanie 41.
W jakich warunkach woda ulega rozkładowi na tlen i wodór?
A. Pod wpływem prądu elektrycznego.


Zadanie 42.
Ile procent
żelaza zawiera tlenek żelaza(III) o wzorze Fe2O3, przyjmując mFe=56 u oraz mO=16 u. Zapisz obliczenia.

Fe2O3=112+48

160 - 100%
112 - x%

x=70%żelaza


Zadanie 43.
Związkiem chemicznym występującym w największej ilości w wodach mórz i oceanów jest
D. NaCl

Zadanie 44.
Wskaż wzór tlenku niemetalu, który nie wchodzi w reakcję z wodą, dzięki czemu możemy spokojnie korzystać ze słonecznych kąpieli w nadmorskich piaszczystych plażach.
A. SiO2(piasek)


Zadanie 49.
Woda z jeziora zawiera latem
dużo glonów. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy, który można przedstawić równaniem:
światło
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + ? O2
chlorofil (glukoza)
Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy?
C. sześć

Zadanie 50.
Próbka wody z jeziora o masie 600 g zawiera 2 g substancji rozpuszczonych. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody z jeziora?
B. 0,33%

Zadanie 53.
W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych, a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym.
I. II
1. węglowodory e) benzyna, wosk, folia polietylenowa
2. alkohole d) gliceryna, spirytus salicylowy
3. kwasy f) ocet, kwasek cytrynowy
4. tłuszcze b) masło, olej
5. cukry a) cukier w kostkach, glukoza, mąka ziemniaczana
6. białka c) mleko, jaja, mięso

Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (cyfry od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g).
Komentarz został usunięty