Proszę o pomoc w zadaniu,
wybierz szkołę filozoficzną i uzasadnij(krótko) swój wybór.


Sofiści – powstała w V w. p. n. e. w Atenach szkoła filozoficzna, której głównymi reprezentantami byli: Protagoras, rozwijający teorię filozoficzną bytu i poznania oraz Gorgiasz proponujący nową koncepcję estetyczną.
#

Platonicy, platończycy – filozofowie, teolodzy i uczeni innych dyscyplin, rozwijający w swoich doktrynach idee, tezy i wątki myślowe zawarte w filozofii Platona.
#

Arystotelicy – koncepcje i nurty filozoficzne nawiązujące do całości lub części poglądów Arystotelesa. W starożytności arystotelizm reprezentowali początkowo działający w Likejonie w IV/ III w.p.n.e. tzw. perypatetycy: Teofrast z Eresos, Eudemos z Rodos, Straton z Lampsakos, kontynuowali głównie rozpoczęte przez mistrza badania w zakresie nauk szczegółowych.
#

Stoicy – nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w.p.n.e. przez Zenona z Kition, który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym – Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły. Stoicy twierdzili, że istnieje tylko byt materialny, lecz rozróżniali w każdej rzeczy: bierny substrat oraz pneumę, czyli materię czynną.
#

Epikurejczycy – uczniowie szkół epikurejskich (od 306 r.p.n.e. do IV w.), zwolennicy i kontynuatorzy Epikura. W swoich rozważaniach podejmowali głównie problemy etyczno – psychologiczne, socjologiczne i metodologiczne. Główni przedstawiciele: Metrodor z Lampsakos, Zenon z Sydonu, Lukrecjusz.
#

Cynicy – szkoła filozoficzna założona przez Antystenesa z Aten. Jej twórca głosił, że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem. Cnotliwy mędrzec jest wolny – prawem dla niego jest tylko natura. Cynicy za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego. Sceptycy – rozwijająca się przez pięć wieków grecka szkoła filozoficzna zapoczątkowana przez Pirrona (około 365 – 275 p.n.e.). Głównymi przedstawicielami szkoły byli: Tymon z Fliuntu, Arkesilaos z Pitane i Karneades z Kyreny. Sceptycy uważali, że nie można dociec prawdy o żadnej rzeczy, należy więc powstrzymywać się od wydawania jakichkolwiek sądów o rzeczywistości – taka postawa daje spokój prowadzący do szczęścia.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T22:34:42+01:00
Wybieram szkołę filozoficzną założoną przez Antystenesa z Aten. Wybrałem/am tą szkołę poniewąż, zaciekawiła mnie cel ich życia i to jak nauczali oraz przedstawiciele tej szkoły m.in. Tymon z Fliuntu. Uważam, że mój wybór był właściwy.;))
1 1 1
2009-11-01T22:35:59+01:00
Filozofia cyników była pierwszym systemem z całego szeregu greckich filozofii życia. Cynicy programowo odrzucali rozważanie zagadnień z teorii bytu i teorii poznania koncentrując się prawie wyłącznie na etyce. Dla cyników jedyną wartością godną analiz filozoficznych była cnota. Wszystko inne było im obojętne – łącznie z szeroko rozumianą wiedzą.Według cyników jedynym prawdziwym dobrem i celem życia jest sama cnota, a wszystko inne powinno być dla człowieka całkowicie obojętne. Prowadziło to do wniosku, że wszystko poza cnotą jest całkowicie niepotrzebne, bo ona sama całkowicie wystarcza do osiągnięcia pełni szczęścia. Wszystko inne odciąga człowieka od prób osiągnięcia i zrozumienia prawdziwej cnoty i dlatego jest w istocie złem. uważam że to włąśnie cynicy wyznawali najbardziej zapomniane dziś wartości. A ich szkoła nauka jest bardzo interesująca. wszytsko inne jest spowadzane do szrej codzienności.
1 1 1