Jakie twoim zdaniem powstania narodowe miały szanse powodzenia? Opisz przebieg najważniejszego powstania według ciebie .Wypisz najwybitniejszych bojowników powstańczych w 2 połowie dziewiętnastego wieku, którzy przeszli do narodowej historii.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T11:12:38+02:00
Myśle, że największe szanse powodzenia miało powstanie kościuszkowskie. Kościuszko bowiem jako jedyny dowódca powstania narodowego postanowił włączyć do walk chłopów. Podczas innych powstań można powiedzieć zostaliśmy zabici własną bronią, ponieważ zaborcy przekupili chłopów. Najbiedniejsi nie mieli tak wyczulonego poczucia Polskości i zależało im, jak to biedakom, wyłącznie na zyskach materialnych. Powstanie Kościuszkowskie miałoby duże szanse powodzenia, gdyby nie zbrojna interwencja Prus, które w porozumieniu z Rosją wkroczyły do walk.

Przebieg powstania:
Powstanie wybuchło 24.03.1794 roku. Wtedy też odbyła się uroczysta przysięga Kościuszki na runku krakowskim. Początek był korzystny dla Polski, ponieważ już 4.04.1794 roku wygrali z armią rosyjską pod Racławicami. Następnie odbyły się walki pod Warszawą. Polacy bronili stolicy 17 kwietnia tego samego roku. W postaniu wzięli udział mieszkańcy Warszawy. 6 dni później wybuchło powstanie na Litwie. Ogromną walecznością wykazywali się podczas walk chłop, stąd też decyzja Kościuszki o ogłoszeniu uniwersału połanieckiego, która gwarantował im większe prawa. Miało to miejsce 7 maja. 6 czerwca natomiast rozpoczęła się nieszczęśliwe pasmo dla Polaków. Przegrali wtedy bitwę pod Szczekocinami. Przyczyniło si do tego włączenie się Prus do walk po stronie Rosyjskiej. Kolejną przegrana była bitwa pod Maciejowicami, podczas której Kościuszko został wzięty do niewoli. 4 listopada miało miejsce jedno z najboleśniejszych wydarzeń w polskiej historii - rzeż Pragi. Powstanie kościuszkowskie oficjalnie upadło, a w niespełna rok później ogłoszony III traktat rozbiorowy, po którym Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

POWSTANIE STYCZNIOWE - NAJWYBITNIEJSI BOJOWNICY
Józef Sowiński
Franciszek Godlewski

Liczę na najj xDD
6 2 6