Proszę o rozwiązanie zadań w załączniku ( najlepiej wszystkich ) ... Zadanie zaczyna sie od zadania nr. 11.21 ...

Proszę o rozwiązywanie krok po kroku zadań , wypisywanie dane , szukane itp.
W dłuższych zadanich proszę o wszystkie potrzebne działania , w krótszych też albo wytłumaczenie.

Najlepsza odpowiedź zostanie oceniona ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-04T18:21:20+02:00
11.21.
a) opornik o zmiennej rezystancji
b) Gdy checemy zmieniac natezenie pradu w obwodzie
c)Podczas zwiekszania oporu natezenie w obwodzie zmaleje.

11.22.
Dane: R=100Ω , I=2,3A szukane: U

U=IR= 100Ω 2,3A = 23V

11.23.
Dane: R=1150Ω, U= 230V szukane: I

I=U/R = 230V/1150Ω = 0.2A

11.24
Dane: U= 230V, t=8s, q=40C szukane: R

R= U/I, I=q/t, a wiec R=Ut/q = (230V 8s)/40C = 46Ω

11.25
Dane: I=1,5A, R=100Ω Szukane: U

U= IR =1,5A 100Ω = 150V

11.26 Na rysunkach mamay przedstawione szeregowe polaczenie opornikow. Opor zastepczy jest wtedy rowny sumie oporow skladowych.

I) R1=20Ω , R2= 40Ω
R=R1+R2= 20Ω+40Ω = 60Ω

II)R1=1kΩ = 1000Ω, R2= 500Ω, R3= 200Ω

R=R1+R2+R3= 1000Ω+500Ω+200Ω= 1700Ω

11.27.
Tego typu polaczenie nazywamy rownoleglym. Odwrotnosc oporu zastepczego jest wtedy rowna sumie odwrotnosci oporow skladowych.

I) R1= 3Ω, R2=6Ω Szukamy R

1/R = 1/(R1) + 1/(R2) = 1/(3Ω) + 1/(6Ω) = 1/(2Ω)
Zatem R= 2Ω

II) Dane: R1= R2= R3 = 3Ω Szukane:opor zastepczy R

1/R = 3/R1 = 3/(3Ω)
Zatem R= 1Ω


1.29.
Zarowka bedzie swiecic slabiej.

1.30.
a) Dane : I1=2A, I2=3A szukane I3
I3= I1+I2 = 5A

b)Prad o natezeniu I3 wyplywa z wezla.

c)
I prawo Kirchhoffa:
Suma natężeń prądów wpływających do rozgałęzienia, równa jest sumie natężeń prądów wypływających z tego rozgałęzienia.

11.31.
a)Y amperomierz,
b)X woltomierz
c)U=10V-4V= 6V
d)I=2A
e)R1= U1/I= 4V/2A = 2Ω, R1= U2/I=6V/2A= 3Ω
f) Zarowki sa polaczone szeregowo, wiec R= R1+R2= 2Ω+3Ω = 5Ω

11.32.
Dane: U = 230V, Uk= 6V szukane: n -liczba zarowek
n= czesc calkowita z(230V/6V)=38

11.33.
Dane: R1=4Ω R2=8Ω, U = 12V

a) Oporniki sa polaczone szeregowo
b)Opor zastepczy jest suma oporow
Szukane: R

R= R1 + R2 = 4Ω + 8Ω = 12Ω

c) Szukane: I1, I2
I1=I2= U/R= 12V/12Ω = 1A

d) Szukane: U1, U2

U1 = IR1 = 1A 4Ω = 4V, U2 = IR2= 1A 8Ω = 8V

-----------------------
Odstapie profil Barbara77 z 1000pkt (szostkowy)