Zadanie 1/56
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a). -2(3a+5b) + 3(4b - 6a) =
b). -7 (x-3y + 1/7 z - 2) - 3(y+x+z) - 18y

Zadanie 1/86
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a). 2a - a
15x +5x
⅔bc - ⅓bc
b). 6x²b - 3x
4m²n + 10m
c). 4ax - 8ay - 4az
6ay - 9by +12y

Zadanie 2/87
Połącz w pary jednakowe wyrażenia
A. -5 (x-y-z)
B. 2(3x-2y + 3z)
C. 4x(x² - 6xy
D. -3xy(x+Y-3)
E. -2√2x(x + √2)


I. 6x - 4y + 6z
II. 9xy - 3²y - 3zy²
III. -2√2x²- 4x
IV. -5x + 5y + 5z
V. 4x³ - 24x²y

To ostatnie zadanie proszę z obliczeniami skąd wiadomo że tak będzie. :)

2

Odpowiedzi

2009-11-01T22:48:26+01:00
1.)
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a). -2(3a+5b) + 3(4b - 6a) =-2*-3a +17b
b). -7 (x-3y + 1/7 z - 2) - 3(y+x+z) - 18y= -7*2x-14y+21/7z
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T22:58:38+01:00
ZAdanie 1/56
-6a -10b +12b -18a=-24a +2b
-7x+21y-z+14-3y-3x-3z-18y=-10x-4z +14
zadanie 1/86
2(a-a)
x(15+5)
bc(2/3-1/3)
x(6xb-3)
m(4mn+10)
a(4x-8y-4z)
y(6a-9b+12)
zadanie 2/87
A 4
B 1
C 5
D 2
E 3
1 5 1