1) Podaj wzór strukturalny a)etanolu b)kwasu mrówkowego c)aldehydu octowego d)gliceryny

2)Podaj reakcje próby Tollensa dla aldehydu mrówkowego

3)Podaj równanie reakcji zasadowej hydrolizy tłuszczu

4)Jak powstają estry -podaj równanie powstawania dowolnego estru jakie mają właściwości

prosze o pomoc ;(

1

Odpowiedzi

2010-04-04T17:57:45+02:00
A) C2H5OH b) HCOOH
c)CH3CHO
d)C3H5(OH)3

2)HCHO+Ag2O strzałka 2Ag +HCOOH
3)(RCOO)3C3H5+3NaOH strzałka 3RCOONa+C3H5(OH)3
4)Estry powstają w reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami lub kwasów nieorganicznych z alkoholami.
Powstawanie mrówczanu metylu:
HCOOH+CH3OH strzłka HCOOCH3+H2O
wŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:ESTRY NŻSZYCH KWASÓW KARBOKSYLOWYCH I ALKOHOLI TO CIECZE SŁABO MIESZAJĄCE SIĘ Z WODĄ.
Właściwości chemiczne: ulegają reakcji zmydlania, reakcji hydrolizy, mają intensywny i dość przyjemny zapach, w większych dawkach estry są toksyczne