1.Uzwojenie Pierwotne Transformatora zawiera 1100 Zwojów,a Wtórne 550 Zwojów.Oblicz Przekładnię Transformatora.
2.Uzwojenie Wtórne Transformatora zawiera 5 razy więcej Uzwojeń od Uzwojenia Pierwotnego.Jakie największe napięcie uzyskamy,podłączając 220 V ?
3.Natężenie Prądu w Lutownicy Transformatorowej zostaje podwyższone 10-krotnie.Oblicz Napięcie na końcach Elementu lutującego,jeżeli podłączamy tę Lutownicę do Napięcia 220 V.
4.Uzwojenie Pierwotne Transformatora zawiera 220 zwojów.Ile zwojów jest w Uzwojeniu Wtórnym,jeśli Transformator podwyższa Napięcie Dziesięciokrotnie ?
5.Uzwojenie Pierwotne Transformatora zawiera 110 Zwojów.Ile zwojów jest w Uzwojeniu Wtórnym,jeśli wiadomo,że Transformator zmniejsza Natężenie Pięciokrotnie ? Jak zmieni się wtedy Napięcie Prądu w Uzwojeniu Wtórnym ?
6.Generatory w Elektrowni wytwarzają Napięcie rzędu 25 kV,które następnie za pomocą Transformatorów podwyższane jest do ok.400 kV i przesyłane jest Liną Przesyłową.Oblicz przekładnie tych Transformatorów.
7.Uzwojenie Pierwotne Transformatora liczy 500,a Wtórne 1000 Zwojów.Oblicz przekładnię Transformatora,jeśli dowiniemy do obu uzwojeń po 500 Zwojów.

1

Odpowiedzi

  • sosi
  • Rozwiązujący
2010-04-04T20:03:17+02:00
Wzór:k=k₁/k²

1. 1100/550= 2
2. 220V * 5= 1100V
3. 220/5= 44V
4. 220/10=22
5. 110*5=550 ; zwiększy się pięciokrotnie
6. 400/25= 16
7. 1000/1500= ⅔
8 2 8