Odpowiedzi

2010-04-04T17:38:32+02:00
An = 4 - 2/n
a1 = 4-2 = 2
a2 = 4 -2/2 = 3
a3 = 4- 2/3 = 3 i 1/3
a4 = 4 - 2/4 =3 i 1/2
a5 = 4 - 2/5 = 3 i 3/5
a6 = 4 - 2/6 = 3 i 2/3

Ciąg jest rosnący.
an+1 - an = [4 - 2/(n+1)] - [ 4 - 2/n] = 2/n - 2/(n+1) > 0, bo
n < n+1
Z dwóch ułamków o jednakowych licznikach ten jest większy,
którego mianownik jest mniejszy - zatem 2/n > 2 /(n+1)