Na łódce o masie 80 kg spoczywającej na spokojnej tafli jeziora stoi dziewczynka o masie 40 kg. w pewnym momencie dziewczynka wskakuje do jeziora. jej skok powoduje odpłyniecie łódki z prędkością 0,75 m/s. oblicz wartość prędkości z jaka dziewczynka wyskoczyła do jeziora

1

Odpowiedzi

2010-04-04T18:18:18+02:00
Dane:
m₁=80kg
V₁=0,75m/s
m₂=40kg
V₂=?

Rozwiązanie:
Z zasady zachowania pędu:

p₁=p₂
p₁-pęd łódki
p₂-pęd dziewczynki

m₁*V₁=m₂*V₂
V₂=m₁*V₁/m₂
V₂= 80kg * 0,75m/s / 40kg
V₂=1,5m/s

Odp: Dziewczynka wskoczyła do jeziora z prędkością o wartości 1,5m/s.