Prosze o odpowiedz potrzebne na zaraz

1-opisz budowe komorki pantofelka.
2-wyjasnij,co to jest organizm zmiennozywny.
3.okresl,jakie jest znaczenie protistow roslinopodobnych w przyrodzie.
4-sposrod zdan okreslających znaczenie pierwiastkow cudzozywnych w przyrodzie zaznacz zdanie fałszywe.

a) wchodza w sklad plaktonu.
b)pomagają zwierzętom trawić pokarm.
c)wzbogacają wodę w tlen.
d)wywoluja choroby ludzi i zwierzat.

2

Odpowiedzi

2010-04-04T18:00:46+02:00
1. rzęski, cytoplazma, jądro duże, wodniczka tętniąca, wodniczka pokarmowa, jądro małe, błona komórkowa.
3. Protisty roślinopodobne to organizmy samożywne. W środowisku wodnym są producentami materii organicznej, która jest pokarmem wielu zwierząt. Odgrywają również ważną rolę w zasiedlaniu środowiska nieopanowanego przez inne organizmy. Potrafią przetrwać na ziemi i na nagich skałach. Oprócz tego protisty takie jak bruzdy dostarczają niezwykłych efektów specjalnych. Sprawiają, ze wody poruszane przez statek świecą sie.
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T18:16:33+02:00
1)Pantofelek jest pierwotniakiem żyjącym w wodach słodkich. Z zewnątrz ciało pantofelka pokryte jest rzędami rzęsek. Rzęski pokrywające ciało służą mu do poruszania się i zdobywania pokarmu. Nie ma ściany komórkowej. Posiada wodniczki tętniące, które służą do wydalania nadmiaru wody i zbędnych produktów przemiany materii. Natomiast wodniczki pokarmowe trawią pożywienie wchłonięte poprzez błonę komórkową. Jego ciało otacza błona komórkowa. Posiada dwa różne jądra komórkowe - mikronukleus i makronukleus. Większe kontroluje wszystkie procesy zachodzące w cytoplazmie, natomiast mniejsze uczestniczy w procesie rozmnażania. Pantofelek nie ma w sobie ciałek zieleni, w których jest chlorofil (zielony barwnik).To właśnie on decyduje, czy organizm jest samożywny. Pantofelek porusza się bardzo szybko, nawet do 2,5 mm/sek [2].

2) Organizm zmiennożywny to taki organizm, który zależnie od warunków świetlnych może być cudzożywny lub samożywny. Znajduje się na pograniczu dwóch światów. Przykładem takiego organizmu jest Euglena Zielona (pierwotniak).

3)- Biologiczne oczyszczanie wód,
- Stosuje się je jako nawóz, przez to służą do użyźniania gleb,
- Wytwarzany kwas alginowy przez brunatnice stosowany w przemyśle tekstylowym jako impregnator,
- Protisty to cenne składniki wody i soli mineralnych,
- Stosowane są w przemyśle papierowym do produkcji tektury i kartonu,
- Agar pozyskiwany z krasnorostów, stosowany jest w przemyśle piekarniczym i cukierniczym,
- Stosowane są do galaretek, lodów lub majonezu,
- Stosowane są także w medycynie i farmaceutyce (np. kremy),
- Morszczyn (z dużą ilością jodu) stosowany jest do produkcji ziół,
- Substancje z chlorelli są stosowane do antybiotyków,
- Glony są wykorzystywane do laboratoryjnej syntezy witamin z grupy B,
- Agar i kwas są wykorzystywane do środków bakteriobójczych oraz leków stosowanych w przypadku obecności robaków pasożytniczych,
- Glony występują w maściach, którymi smaruje się rany po oparzeniach,
- Biorą udział w krążeniu pierwiastków,
- Duże glony stanowią schronienie dla innych organizmów wodnych.
Natomiast negatywne działania protistów roślinopodobnych w przyrodzie i organizmie człowieka to:
- Zakwity wód, co przyczynia się do śmierci wielu organizmów wodnych (zakwity wód to masowy rozwój określonych gatunków glonów, glony te obumierają tworząc martwą materię organiczną którą rozkładają bakterie zużywając tlen, wydzielają szkodliwe toksyczne związki [np. siarkowodór]),
- Glony zarastają filtry wodne, powodując ich niedrożność,
- Ich masowa obecność ogranicza rozwój innych organizmów,
- Ryby, które żywią się glonami mają gorsze walory smakowe i zapachowe,
- Glony obrastają statki co powoduje ich nadmierne obciążanie.
Pozytywne działania protistów zwierzęcopodobnych w przyrodzie i organizmie człowieka to:
- Stanowienie pokarmu dla innych zwierząt 9wchodzą, np. w skład zooplanktonu),
- Niektóre z wiciowców żyją w symbiozie (we współpracy) z termitami (mieszkają w nich i trawią drewno, które zjadają termity),
- Biorą udział w tworzeniu skorupy ziemskiej, pancerzyki otwornic tworzą pokłady mułów na dnie oceanicznym, które po latach przekształcają się w skały wapienne,
- Skały wapienne są przetwarzane w kredę,
- Ich obecność jest wskaźnikiem czystości wód,
- Stanowią ważne ogniwa w łańcuchach pokarmowych, są konsumentami I i II rzędu, zjadają bakterie i glony, same zjadane są przez skorupiaki,
- Oczyszczają wody i ścieki z bakterii.
Negatywne działania protistów pochodzenia zwierzęcego w przyrodzie i organizmie człowieka to:
- Pasożytnictwo na roślinach i zwierzętach, powodując ich zgon,
- Niektóre protisty są pasożytami wywołującymi groźne choroby, np. malaria (wywołuje ją zarodziec malarii), śpiączka afrykańska (wywołuje ją świdrowiec gambijski), czerwonka pełzakowata.

4) fałszywe to: a ; c


pozdrawiam :)
22 4 22