Z 10 pietra mieszkalnego budynku wypadła piłeczka do tenisa ziemnego.odległość miedzy pietrami wynosi 3,5 m.oblicz jaka prędkość będzie miała ta piłeczka w chwili zderzenia z powierzchnia. pomiń siły tarcia podczas lotu piłeczki. w chwili upadku na ziemie piłeczka straciła 60 % energii. oblicz na jaka odległość odskoczy piłeczka po upadku na ziemie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T22:33:24+02:00
Witaj :)
dane odl. miedzy piętrami h=3,5m, n=10 pieter, g=10m/s2, vo=0, brak tarcia, ……..η=100% - 60% = 40% = 0,4
szukane v tuż przed zderzeniem z ziemią, H’ po zderzeniu z ziemią
--------------------------------------------------------------------------------
Ep na górze zamienia się na Ek na dole
Ep = Ek
W podanym poprzednio rozwiązaniu nie podałem uzasadnienia poniższego
stwierdzenia, że H = (n+1)h = 11h. Otóż bierze się to stąd, że zakładam
istnienie parteru czyli dodatkowej 11 kondygnacji oraz tzw. półpiętra pod
parterem, które kompensuje fakt, że piłeczka nie spada z wysokości sufitu
10 piętra lecz z jego okna będącego mniej więcej w jego połowie.
mgH = 0,5mv2…….H = [n+1]h = 11h = 11*3,5m = 38,5m
v2 = 2gH = 2*10m/s2 *38,5m = 770m2/s2
v = 27,75 m/s wynosiła szybkość piłki tuż przed zderzeniem z ziemią.

Po zderzeniu z ziemią E’p = η *Ep
Wynika to stąd, że E'p = η*Ek = η*Ep ponieważ Ek = Ep
mgH’ = η*mgH
H’ = η *H = 0,4 *38,5m = 15,4 m jest wysokością wzniesienia się piłki po odbiciu od ziemi.

………………………………….pozdrawiam :)