Witam, mam do zaliczenia sprawdzian z soli, a szczerze to z chemii nic nie rozumiem. proszę o odpowiedzi do 4 zadań.

1 zaznacz grupę związków, w której występują sole:
a) NaCl, CuSo4* 5 H2O, Mg(NO3)2
b) K2O, CaS, NaCl
c) KNO3, KOH, K2SO4
d) w grupach a i c
2 Zaznacz prawidłowy opis równania reakcji dysocjacji jonowej.
a) fosforan (V) potasu dysocjuje pod wpływem wody na trzy kationy potasu i trzy aniony fosforanowe (V)
b) fosforan (V) potasu dysocjuje pod wpływem wody na trzy kationy potasu i anion fosforanowy (V)
c) fosforan (V) potasu dysocjuje pod wpływem wody na kation potasu i trzy aniony fosforanowe (V)
d) fosforan (V) potasu nie ulega reakcji dysocjacji
3 zaprawa do kiszenia ogórków jest 8-procentowym roztworem soli kuchennej (NaCl), oblicz i zaznacz masę soli kuchennej, która znajduje się w 300g tego roztworu.
a) 37,5g
b) 32g
c) 24g
d) 49g
4 zaznacz właściwą przyczynę stosowania wapieni (CaCO3) do nawożenia gleby.
a) dostarczają jonów wapnia
b) zobojętniają zasadowy odczyn gleby
c) zobojętniają kwasowy odczyn gleby
d) dostarczają jonów węglanowych
______________________________________________
z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-04-04T18:04:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) a) NaCl, CuSo4* 5 H2O, Mg(NO3)2

2) b) fosforan (V) potasu dysocjuje pod wpływem wody na trzy kationy potasu i anion fosforanowy (V)

3) c) 24g
Z def. stęż. procent.
8g soli-----100g roztworu
xg soli------300g roztworu
x=24g soli

4) c) zobojętniają kwasowy odczyn gleby
3 4 3