Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T18:03:47+02:00
- wielu ludzi szukało pracy za granicą w Polsce był kryzys gospodarczy,
- wielu ludzi było zmuszonych uciekać z uwago na swoje przekonania polityczne
- część ludzi emigrowała aby ukryć zbrodnie wojenne (np. faszyści) i uniknąć wyroku,
- niektórzy wyjechali, aby odszukać za granicą swoje rodziny wysłane tam ze względów bezpieczeństwa na czas wojny,
- przesiedlenia - repatriacje z terenów ZSRR, terenów Polski wschodniej - Białorusi dzisiejszej i Wileńszczyzny i wysiedlania Niemców,
- emigranci powracający do Polski po czasie uchodźstwa w czasie wojny,
- do Polski napłynęło wiele inteligencji wcześniej przebywającej na uchodźstwie - w Polsce był deficyt ludzi wykształconych, ponieważ zostali oni wymordowani,
5 3 5
2010-04-04T18:08:13+02:00
Wyjechało 5 milionów osób (polaków) podczas 2 wojny swiatowej
po 2 wojnie wyemigrowalo 2,3 mln niemców i 0,5 mln ukraińców, białorusinów, litwinów z polski to było spowodowane zmianami granic
2 1 2