Odpowiedzi

2009-11-01T23:53:34+01:00
W gospodarce rynkowej występują cykle koniunkturalne składające się z czterech faz.
KONIUNKTURA – stan i tendencje rozwojowe, trendy w zakresie głównych wielkości ekonomicznych np: PKB, konsumpcja, zatrudnienie, poziom cen, poziom płac.
Fazy cyklu koniunkturalnego:
1. Faza kryzysu
2. Faza depresji
3. Faza ożywienia
4. Faza rozkwitu
W fazach kryzysu i depresji wzrost gospodarczy może być ujemny. Faza wzrostowa koniunktury nazywa się ożywieniem koniunktury, ekspansja, boom gospodarczy. Faza spadkowa nazywa się recesją.

Klasycznie czynnikami wzrostu są: praca, kapitał, ziemia.
Długofalowy wzrost gospodarczy zależy od oszczędności (czyli tego czego się nie skonsumuje). Jeśli brakuje oszczędności w kraju to szukamy ich za granicą (inwestycje zagraniczne, pożyczki zagraniczne, obligacje wykupione za granicą). Jeśli kapitał zagraniczny odpływa z kraju to jest to kryzys walutowy. Wysokie stopy procentowe kredytów hamują wzrost gospodarczy. Oszczędności w krajach transformujących gospodarkę są niskie, gdyż ludzie kupują dobra, które kiedyś były niedostępne, występuje duże bezrobocie.
Zasoby siły roboczej – ci którzy pracują albo chcą pracować (rejestrują się jako poszukujący pracy).
Stopa bezrobocia – odsetek ludzi, którzy pozostają bez pracy choć chcą pracować. Odsetek bezrobotnych występuje zawsze w każdej gospodarce niezależnie od koniunktury tzw. naturalna stopa bezrobocia. Naturalne bezrobocie jest wówczas gdy rynek pracy jest w równowadze, gdy mają pracę wszyscy, którzy chcą pracować.