Odpowiedzi

2010-04-04T19:22:25+02:00
Jednym z głównych przedstawicieli filozoficznego nurtu oświeceniowego w Polsce był Hugo Kołłątaj - polski szlachcic o szerokich profesjach: ksiadz, doktor filozofii, polityk, geograf, satyryk, publicysta, wspołtwórca KENu, jego działacz, progagator nauki oraz oświaty, a także wielki patriota, co rozwinę poniżej.
Hugo Kołłątaj urodził się 1 kwietnia 1750r. w Dederkałach Wielkich na Wołyniu, zmarł 28 lutego 1812r. w Warszawie. Kształcił się w Krakowie, Wiedniu, Rzymie. W 1778 r. zamieszkał w Warszawie. Zgromadził tam zespół publicystów, wybitnych umysłów, zwany kuźnicą kołłątajowską, w skład którego wchodzili m. in. Franciszek Dmochowski czy Franciszek Salezy Jezierski. Krytykowali oni przestarzałą politykę RP.
Kołłątaj w historii zaistniał głównie dzięki współtworzeniu Komisji Edukacji Narodowej (opracował plan rozbudowy szkół w całym kraju) oraz aktywnym działaniom politycznym: w czasie Sejmu Czteroletniego ochoczo udzielał się w stronnictwie patriotycznym, lecz jego największym osiągnięciem było współtworzenie ustaw Konstytucji 3 maja, w wyniku czego spotkał go zaszczyt zostania podkanclerzem koronnym. W czasie wojny polsko-rosyjskiej na zebraniu 23 lipca 1792 poparł decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przystąpieniu do konfederacji targowickiej, przez co uważany jest przez niektórych historyków za zdrajcę narodowego - w czasie wojny o Konstytucję Polska przegrała wiele walk: najpierw pod Mirowem, ale już pod Zieleńcem odniosła sukces, spychając Rosjan do defensywy pod Dubienką, jednak kilka dni póxniej dochodzi do podpisania Konfederacji Targowickiej, za namową samego Kołłątaja (choć Polacy mieli realne szanse na wygraną). Króla obwiniono o złe rozegranie polityczne, lecz o Kołłątaju nie wspomniano - o pisał póżniej, iż to właśnie monarcha był winien zaprzepaszczenia szansy na wygraną, maskując tym samym swoje czyny. Jednak jest to jedynie ciekawostka historyczna.
Nastepnym ważnym wydarzeniem w życiu Kołłątaja, którym zaistniał w historii, było uczestnictwo w Powstaniu Kościuszkowskim. Dzałał w nim jako przedstawiciel jakobinów polskich, był współtwórcą ustawy o przydzieleniu ziemi chłopom biorącym udział w powstaniu. Po upadku powstania był zmuszony uciekać ze stolicy, ścigany przez Rosjan. W 1794r. został zatrzymany przez Austriaków pod Przemyślem i uwięziony do roku 1802. Po zwolnieniu z aresztu udał się na Wołyń, by wrócić do Księstwa Warszawskiego (Polska była pod rozbiorami, przypominam) na prośbę samego Napoleona, jednak przez wpływy swych wrogów politycznych nie został dopuszczony do udziału w rządach. W latach 1807-1808 na rozkaz Aleksandra I został internowany i przetrzymywany w Moskwie. Po powrocie do Księstwa Warszawskiego został odsunięty od działalności publicznej, daremnie zabiegał o uczestniczenie w zarządzie edukacji oraz reformie administracyjnej i skarbowej, wysuwając różne projekty. Rok później (1809) przedstawił program odbudowy i rozwoju Polski w granicach napoleońskich, jednak został zignorowany. Zmarł w osamotnieniu i zapomnieniu 28 lutego 1812r. w Warszawie.
Sam Kołłątaj mówił o sobie: "Dwa tylko były przedmioty które zajęły całe moje życie: poprawa wychowania publicznego i poprawa rządu mojego narodu.", co najlepiej obrazuje temat Twojej pracy.

***
Mam nadzieję, że pomogłam ;)
W razie pytań - PW.
3 2 3