Odpowiedzi

2010-04-04T22:42:20+02:00
1.Rodzaje zanieczyszczeń wód:
*naturalne
*antropogeniczne(spowodowane przez człowieka),np.przemysłowe,komunalne,rolnicze,awaria tankowców,pyły z powietrza.
2.Skutki zannieczyszczeń wód słonych i słodkich:
*dla przyrody-eutrofizacja(wzrost żyzności wód)
*dla człowieka-bakterie fekalne,zagrożenie toksykologiczne i epidemiologiczne.
3.Ochrona wód słonych i słodkich:
*należy zmniejszyć dopływ zanieczyszczeń budując oczyszczalnie,zmieniając procesy technologiczne,wykorzystując odpady
*właściwa gospodarka wodą
*ograniczyć powstawanie odpadów(np. toreb foliowych)
*nieużywanie proszków z fosforanami
*można bezpośrednio zadbać o czystość plaż.
5 3 5