Odpowiedzi

  • mag7
  • Rozwiązujący
2010-04-04T18:17:24+02:00
Parytet-równia; stosunek między jednostkami monetarnymi różnych krajów wg ich wagowej zawartości kruszcu; por. al pari; społ. zrównanie dochodów a. poziomu życia określonych grup ludności.
Parytet– zasada równości proporcji dwóch lub więcej wielkości określana prawnie a priori.
Zasada parytetu definiowanego przez:
ekonomię - stosunek proporcji dwóch walut, powiązanie wartości tychże walut.
prawo - polega na ustalonej ustawowo lub umownie reprezentacji podmiotów prawnych (reprezentowanych przez osoby fizyczne) na zasadzie równości w składzie osobowym ustalonych umową lub ustawą instytucji wyłanianych wspólnie przy udziale tych dwóch podmiotów prawnych.
nauki społeczne (socjologia, politologia) - polega na ustalaniu administracyjnym kwot rezerwowanych i przydzielanych zdefiniowanym grupom społecznym określanym przez płeć, przynależność partyjną, czy inne kryterium w instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach, uczelniach (inaczej kwotowanie), które ma gwarantować zasadę równości reprezentacji.
1 5 1
2010-04-04T18:17:31+02:00
Parytet (z łac. paritas = pol. równość) – zasada równości proporcji dwóch lub więcej wielkości określana prawnie a priori.

2 1 2