1.Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli,napisz w postaci cząsteczkowej,jonowej i jonowej w sposób skrócony równania reakcji .Która z podanych reakcji nie zachodzi?
a)AgNO3 z HCL b)Pb(NO3)2 Z H2SO4 c) FeCl3 z Na2CO3 d) CuSO4 z NaOH e)ZnSO4 z Na2SO4

2.Przedstaw schemat elektrolizy,napisz równania reakcji elektrodowych i podaj produkty elektrolizy.
a)roztworu wodnego BiCl3 b)stopionego NiCl2

plis,dam naj ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-05T14:02:02+02:00
1.AgNO3 + HCl ----> AgCl strzałka na dół + HNO3
Ag+ + NO3- + H+ + Cl- ----> AgCl strzałka na dół + H+ + NO3-
Ag+ + Cl- ----> Ag Cl strzałka na dół (to co jest za strzałką na dół w drugim się skróci)
2.Pb (NO3) + H2SO4----> Pb SO4 strzałka na dół+ 2H NO3
Pb 2+ + NO3 - + 2H+ + SO4 2- ----> Pb SO4 strzałka na dół + 2H+ + NO3- (to co jest za strzałką na dół w drugim się skróci)
Pb 2+ + SO4 2- ----> Pb SO4 strzałka na dół
3. 2FeCl3 + 3Na2CO3 ----> Fe2(CO3)3 + 6Na Cl
2Fe3+ + 6Cl - + 6Na+ + 3CO3 2- -----> Fe2(CO3)3 strzałka na dół + 6Na+ + 6Cl-
(to co jest za strzałką na dół w drugim się skróci)
2Fe3+ + 3CO3 2- -----> Fe2(CO3)3 strzałka na dół
4. CuSO4 + 2NaOH ----> Na2SO4 strzałka na dół + Cu(OH)2
Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- -----> Na2SO4 + Cu2+ + 2OH-(to co jest za strzałką na dół w drugim się skróci)
2Na+ + SO42- -----> Na2SO4 strzałka na dół
4 4 4