1.liczba x>0 stanowi 150% liczby y. wówczas:
a) x-y=0,5y
b)x-y=0,5x
c)y-x=0,5y
d)y-x=0,5x
2.Jeśli proste mx+y+1=0 i 3x-2y+4=0 sa równoległe to :
a) m = -3/2
b) m = 2/3
c) m = 3
d)m = -2
3. Trójkąt moze miec boki długosci:
a) 1,2,3
b) 2,4,8
c) 1,pierwiastek2,pierwiastek3
d) 1/3,1/2,1
4. Punkty A(3,0),B(4,m) i C(0,2) sa wierzchołkami trójkąta prostego ABC o kacie prostym przy wierzchołku C, gdy:
a) m=0
b) m=2
c) m=4
d) m=81

Odpowiedzi

  • Ilys
  • Rozwiązujący
2010-04-04T20:20:41+02:00
1. za y podstawiamy np 4
y=4
x=150%y=1.5y
x=1,5*4
x=6
6-4=2
2=1/2y
2=1/3x
odp a

2. mx+y+1=0
3x-2y+4=0

jeżeli liczba obok x (w tym przypadku litera m) jest taka sama to proste są równoległe. W drugim równaniu obok x jest 3, więc m = 3
odp c

3. 1, ^2~1,4, ^3~1,7
1+1,4>1,7
1+1,7>1,4
1,7+1,4>1

odp c

4 odp d
1 2 1