1) Taksje są to kierunkowe ruchy komórek lub całych organizmów w odpowiedzi na bodźce środowiska zewnętrznego. Wyroznia sie taksje dodatnie- jesli ruch odbywa sie w kierunku bodźca oraz ujemne- jesli ruch zachodzi w kierunku przeciwnym. Nazwy taksji pochodza od rodzaju bodźca np. termotaksja- reakcja na temperaturę, fotoraksja- reakcja na swiatło, chemotaksja- reakcja na substancje chemiczne.

Uczniowie postawili hipoteze: Rozwielitki wykazują fototaksję dodatnia.
Nastepnie przeprowadzili doswiadczenie, ktorego wynik potwierdził hipoteze:
Hodowlę rozwielitek rozdzilelili do trzech szklanych pojemników o jednakowej objętosci, tak, aby w kazdym byla mniej, wiecej taka sama liczba osobników. jedno akwarium oswietlili z gory, drugie zaciemnili, na trzecie skierowali strumien swiatla w taki sposob, by oswietlal tylko czesc pojemnika. obserwowali rozmieszczenie rozwielitek w kazdym pojemniku.

opisz wynik, jaki uczniowie uzyskali z doswiadczenia.2) roznice miedzy dorosla postacia a larwą ziemiórka

2

Odpowiedzi

2010-04-04T20:19:06+02:00
Na pytanie drugie niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć, podczas gdy odpowiedź na to pierwsze jest w miarę oczywista, jeśli traksja jest dodatnia to odbywa się w kierunku bodźca czyli w pojemniku oświetlonym z góry rozwielitki będą pływały tuż pod powierzchnią wody, ponieważ będą chciały zbliżyć się do światła, w pojemniku drugim nic nie będzie się działo (brak jest światła - bodźca) natomiast w trzecim (prawdopodobnie) wszystkie rozwielitki przypłyną do ściany oświetlonej, część nieoświetlona pozostanie pusta.
2 3 2
2010-04-04T21:05:09+02:00
Larwa ziemiórki żywi się roślinami, a dorosły osobnik żywi się larwami owadów itp.
Różnią się wyglądem. Larwa jest mała i podłużna, zać osobnik większy i masywniejszy.