Proszę o prawidłowe rozwiązanie tych zadan :) Pilne ! :(

1) Z jaką prędkością należy wyrzucić pionowo do góry ciało, aby wzniosło się na wysokość 20 m. Oblicz czas wznoszenia się ciała.

2) Jak dużo czasu zajmie kierowcy hamowanie od prędkości 40km/h do 0km/h z przyspieszeniem -2m/s2.

Dział KINEMATYKA. Daje naj za prawidłowe odpowiedzi ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T19:45:59+02:00
1.
g=10m/s^2
H=20m
V=?
t=?

H=g*t^2
2H=g*t^2
t^2=2H/g
t^2=40/10
t^2=4s^2
t=2s

V=g*t
V=10*2s
V=20m/s2.
40km/h=11,1m/s
a=deltaV/t
t=deltaV/a
t=11,1-0/2
t=11,1/2
t=5,55[s]
2010-04-04T19:47:22+02:00
1.
g=10m/s²
h=gt²/2
t=√2h/g=2s
g=V/t
V=g*t=20m/s

Wyrzucono z prędkością 20m/s

2.
Vo=40km/h=11,11m/s
t=Vo/a=11,11/2=5,55s

Zajmie to 5,55s