Przyjmijmy,że srednia prędkośc nurtu Wisły wynosi 3.2 km/h.Przypuścmy,że łódeczka z kory rzucona do Wisły w Krakowie dopłyneła bez przeszkud do Warszawy.Ile dni płyneła,jeśli długośc Wisły na tym odcinku wynosi około 400km?

2

Odpowiedzi

2009-11-02T08:16:25+01:00
2009-11-02T08:59:11+01:00
V=s:t v-prędkośc t-czas s-droga t=s:v v=3,2km/h s=400km t=400km:3,2km/h t=125h 125h:24h=5,208 odp;łódeczka z Warszawy do Krakowa płynęła ponad 5 dni.