Zadanie 1:

Jak zmieni się objętość graniastosłupa, gdy jego wysokość

a) powiększymy czterokrotnie,

b) powiększymy o 5,

c) zmniejszymy trzykrotnie,

d) zmniejszymy o 5.

Zadanie 2:

Objętość graniastosłupa jest równa 3√300 cm³, a jego wysokość ma długość 12 cm. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych 30º i 60º. Oblicz obwód podstawy tego graniastosłupa.

Zadanie 3:

Jak zmieni się objętość ostrosłupa, gdy jego wysokość

a) powiększymy dwukrotnie,

b) powiększymy o 2,

c) zmniejszmymy trzykrotnie,

d) zmniejszymy o 3.

Zadanie 4:

Objętość ostrosłupa jest równa 3√300 cm³, a jego wysokość ma długość 12 cm. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych 30º i 60º. Oblicz obwód podstawy tego ostrosłupa.

Zadanie 5:

Oblicz, ile razy zwiększy się objętość walca, jeśli zwiększymy dwukrotnie jego

a) promień, b) średnicę, c) wysokość.

Zadanie 6:

Oblicz, o ile zwiększy się objętość walca, jeśli zwiększymy o 2 jego a) promień, b) średnicę, c) wysokość.

Zadanie 7:

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego jeden z boków ma długość 12cm. Przekątne tego przekroju przecinają się pod kątem 60º. Ile może być równa objętość tego walca?


2

Odpowiedzi

  • Ilys
  • Rozwiązujący
2010-04-04T21:31:42+02:00
1a zwiększy się czterokrotnie
b zwiększy się o iloczyn pola podstawy i 5
c zmniejszy się trzykrotnie
d zmniejszy się o iloczyn pola podstawy i 5

3a zwiększy się dwukrotnie
b zwiększy się o iloczyn pola podstawy i 2
c zmniejszy się trzykrotnie
d zmniejszy się o iloczyn pola podstawy i 3

5a zwiększy się o kwadrat liczby od której został powiększony, w tym wypadku dwójki, czyli zwiększy się o 4
b również zwiększy się o 4
c dwukrotnie

sr jutro dokończę :)
2010-04-04T22:09:54+02:00
7.
2r=12cm
r=6cm
H= 2* 12√3/2= 12√3

V= π6² × 12√3 =36*12π√3 = 432π√3