Odpowiedzi

2009-11-02T08:18:12+01:00
Stosunki gospodarcze między Polską a Ukrainą reguluje baza traktatowo-prawna obejmująca umowy międzyrządowe określające podstawowe kwestie związane ze współpracą gospodarczą, ochroną inwestycji i unikaniem podwójnego opodatkowania oraz szereg umów międzyresortowych regulujących kwestie szczegółowe.

Funkcjonują też instytucjonalne formy współpracy, w obszarze gospodarki w postaci Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej i Handlu, której przewodniczą Premierzy obu krajów.

Rozwojowi współpracy gospodarczej służy również realizacja postanowień Memorandum o działaniach zmierzających do liberalizacji handlu między Polską a Ukrainą, które zostało podpisane w trakcie wizyty w Polsce Prezydenta Ukrainy L. Kuczmy w styczniu 1997 r. W wyniku realizacji postanowień Memorandum został opracowany i przyjęty przez Polsko-Ukraińską Komisję Mieszaną w lutym 1999 r. raport zawierający propozycje w zakresie usuwania barier i ograniczeń występujących we wzajemnym handlu.
2009-11-02T08:24:35+01:00
Polska i Ukraina współpracują ze sobą głównie na drodze gospodarczej. Współpraca ta dotyczy wymiany handlowej. Kraje te współpracują ze sobą także na drodze inwestycji, powstają polsko-ukraińskie spółki zajmujące się różnymi gałęziami przemysłu. Prowadzone są także przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zaawansowane rozmowy dotyczące włączenia Ukrainy w krąg elektroenergetycznych inicjatyw europejskich, jest to współpraca w dziedzinie energetyki. Aktualny stan naszych stosunków gospodarczych jest obecnie determinowany zjawiskami kryzysowymi występującymi od połowy 1998 roku w gospodarce ukraińskiej. Polska i Ukraina powinny dążyć do zwiększenia stabilności politycznej w państwach GUAM.
Oba kraje współpracują też w zakresie kształtowania otwartych, tolerancyjnych, pro-demokratycznych postaw młodego pokolenia wschodnich i zachodnich Europejczyków. Współpraca ta zachodzi w obrębie inicjatywy "Razem" i polega na umożliwieniu wymiany młodzieży i współpracy pomiędzy szkołami obu krajów.
Obecnie, w chwili, gdy na Ukrainie doszło do epidemii grypy polski rząd stara się pomóc naszym sąsiadom w opanowaniu liczby zachorowań przez m.in. wysyłanie leków.
1 5 1
2009-11-02T09:18:17+01:00
Kaszubski Instytut Rozwoju w okresie wrzesień - grudzień 2003 r. realizował projekt “Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Pryluky (Ukraina)”, który miał na celu umocnienie przyjaźni pomiędzy dwoma partnerskimi miastami. Jego celem było podnoszenie umiejętności pracowników samorządowych oraz poprawa otoczenia biznesu. Projekt umożliwiał wymianę doświadczeń w zakresie reformy usług komunalnych, zarządzania finansami, pomocy społecznej i lokalnej polityki mieszkaniowej.

Projekt składał się z działań:

1. Wizyta studyjna delegacji z Kościerzyny w Pryluky umożliwiająca zaznajomienie się z sytuacją gospodarczą i społeczną w Prylukach, z głównymi inwestycjami miejskimi, organizacją lokalnej administracji oraz rezultatami programów wdrażanych w Pryłukach w ramach Amerykańsko-Ukraińskiego Programu Partnerstwa Samorządów.

2. Wizyta studyjna delegacji z Pryluk w Kościerzynie. Przedstawiciele samorządu lokalnego z Pryluky i tamtejszych organizacji pozarządowych wezmą udział w zorganizowanych specjalnie dla nich szkoleniach w Kościerzynie, których tematyka dotyczyć będzie:

* Prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych,
* Miejskiej polityki mieszkaniowej,
* Wspólnot mieszkaniowych,
* Rewitalizacji,
* Budownictwa społecznego i socjalnego.

3. Wymiana 2-tygodniowych staży w administracjach lokalnych miast partnerskich, weźmie w nich udział 2 polskich i 2 ukraińskich stażystów.