Dokoncz zadania wstawiajac rzeczownik odslowny utworzony od czasownika podanegi w nawiasie

john is interested in ... chess.(play)
we always enjoy ... at the parties.(dance)
jane is keen on ... films.(watch)
i love ... out.(eat)
we like ... in the evening.(read)
i hate ... about friends.(gossip)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T09:41:43+01:00
Playing
dancing
watching
eating
reading
gossiping
2009-11-02T10:29:17+01:00
Playing
dancing
watching
eating
reading
gossipping

(po wszystkich tych czasownikach występuje kolejny czasownik z końcówką ing)
2009-11-02T10:36:10+01:00
Po takich słowach zawsze występuje czasownik z ing . Zatem :
1.playing
2. dancing
3. watching
4. eating
5. reading
6. gossiping