Odpowiedzi

2009-11-02T09:00:30+01:00
- poziom wykształcenia społeczeństwa, coraz więcej ludzi ma wyższe wykształcenie i dąży do zdobywania wiedzy specjalistycznej
- następuje znaczne rozwinięcie infrastruktury, powiększa się jej zasięg i niezawodność a także koszty zastosowania
- dobrze rozwinięta gospodarka
- handel z innymi krajami
- pozycja gospodarcza kraju na tle innych krajów
- ilość produkowanej energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca
- PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca
- zasoby kapitału danego kraju
- przemysł i jego rozwój
- dochody ludności i stopa bezrobocia
- bezpieczeństwo publiczne