1.zapisz w najprostszej postaci :
a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=
b) -2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=
c) (4-x)(2x+5)-4=
d) (4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=

2.aby obliczyc, ile przekatnych posiada wielokat, nalezy pomnozyc liczbe jego bokow przez liczbe o 3 od niej mniesza i otrzymany wynik podzielic przez 2.
a) zapisz w postaci wyrazenia albebraicznego, ile przekatnych ma wielokat o n bokach .
b) oblicz, ile przekatnych ma trzydziestokat.

2

Odpowiedzi

2010-04-04T20:51:57+02:00
A)5x
b)-6a+4b-8a+12a²-8ab=-14a+4b+12a²-8ab
c)8x+20-2x²-5x=3x+20-2x²
d)12x-12-6x²+6x-6x²-2x=16x-12

n×(n-3):2
30×(30-3):2=30×27:2=810:2=405
2010-04-04T20:54:01+02:00
1.zapisz w najprostszej postaci :
a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=x+4
b) -2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab=-14a+4b+12a²-8ab
c) (4-x)(2x+5)-4=(4-x)*x+(4-x)*5-4=9x-x²+16
d) (4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=12x-6x²-12-6x-6x²+2x=8x-12x²-12

Zad 2
a) n(n-3):2
n - ilość boków
b) 30*(30-3):2=30*27:2=405 <- ilość przekątnych.

Jak coś to pisz na pw. :)