Odpowiedz WŁASNYMI słowami (tylko tak, żeby mądrze było.;d, ogólnie nie musi być długo, byle by były wszystkie informacje)

1. Co to jest rekurencja?
2. Pojęcie algorytmu.
3. Pod jaka postacią można przedstawić algorytm?
4. Wyjaśnij zasadę porządkowania kolejnych elementów w programowaniu Logo i podaj przykłady.
5. Wyjaśnij pojęcie śladu algorytmu, jakie korzyści mogą wypłynąć z takiego sprawozdania?

daje naj. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T21:18:28+02:00
2.Algorytm – w matematyce oraz informatyce skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.
3. Zwykle algorytmy pracują na danych wejściowych i uzyskują z nich dane wyjściowe. Informacje zapisane w pamięci maszyny traktuje się jako jej stan wewnętrzny. Niektóre algorytmy mają za zadanie wyłącznie przeprowadzanie komputera z jednego stanu wewnętrznego do innego.
1 5 1