1. Od jakiego wielomianu W trzeba odjąć wielomian P(x) = 4x³ - x² + 7x, aby otrzymać wielomian R(x) = 2x³ - x + 5?


2. Wielomian W określony jest wzorem W(x) = x(do potegi 4) - 3x³ - 3x² + 7x +6. Oblicz W(√2).

Proszę o dokładne rozwiązanie. Krok po kroku. Pozdrawiam.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T21:48:58+02:00
1. Od jakiego wielomianu W trzeba odjąć wielomian P(x) = 4x³ - x² + 7x, aby otrzymać wielomian R(x) = 2x³ - x + 5?
W(x)-P(x)=R(x)
W(x)=P(x)+R(x)
W(x)=4x³ - x² + 7x + 2x³ - x + 5
W(x)=6x³ - x² + 6x + 5


2. Wielomian W określony jest wzorem W(x) = x⁴ - 3x³ - 3x² + 7x +6. Oblicz W(√2).
W(x) = x⁴ - 3x³ - 3x² + 7x +6
W(√2) = (√2)⁴ - 3(√2)³ - 3(√2)² + 7√2 +6
W(√2) = 4 - 3*2√2 - 3*2 + 7√2 +6
W(√2) = 4 - 6√2 - 6 + 7√2 +6
W(√2) = 4+√2
1 5 1
2010-04-04T21:50:02+02:00
1. P(x) = 4x³ - x² + 7x
R(x) = 2x³ - x + 5
w(x) - p(x) = r(x)

W(x) = p(x) + r(x)

W(x) = 4x³ - x² + 7x + 2x³ - x + 5 = 6x³ - x² + 6x +5

w(x) = 6x³ - x² + 6x +52. x(do potegi 4) - 3x³ - 3x² + 7x +6

W(√2). = (√2)⁴ - 3*(√2)³ - 3*(√2)² + 7√2 +6 = 4 - 6√2 - 6 + 7√2 + 6 = 4 +√2
  • zyso
  • Początkujący
2010-04-04T21:51:51+02:00
1. P(x) = 4x³ - x² + 7x R(x) = 2x³ - x + 5 w(x) - p(x) = r(x)

W(x) = p(x) + r(x) W(x) = 4x³ - x² + 7x + 2x³ - x + 5 = 6x³ - x² + 6x +5
w(x) = 6x³ - x² + 6x +5
2. x(do potegi 4) - 3x³ - 3x² + 7x +6
W(√2). = (√2)⁴ - 3*(√2)³ - 3*(√2)² + 7√2 +6 = 4 - 6√2 - 6 + 7√2 + 6 = 4 +√2