Odpowiedzi

2010-04-05T01:00:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
2NH3 + H2SO4----->(NH4)2SO4
Ck - stęż. molowe kwasu (x)
Vk - objętość kwasu (0,0125dm3)
nk - liczba moli kwasu (1mol)
Cz - stęż. molowe amoniaku (0,05M)
Vz - objętość amoniaku (0,025dm3)
nz - liczba moli amoniaku (2mol)

Ck*Vk/Cz*Vz=nk/nz
Ck*0,0125/0,05*0,025=1/2
Ck*0,025=0,00125
Ck=0,05M
Stężenie molowe kwasu wynosi 0,05mol/dm3
2 5 2