1) Basia wraz z mamą upiekły na święta tort o średnicy 40cm i wysokości 10cm. Objętość tortu wynosi 12000cm3.
Wierzchnią warstwę tortu stanowiła czterocentymetrowa warstwa galaretki. Ile dm3 galaretki zużyła Basia?

2)Pani Nowak podzieliła tort na 24 jednakowe kawałki. Ile wynosił kąt środkowy każdego z wycinków koła ?


3) Usuń niewymierność z mianownika ułamka 3 dzielone przez pierwiastek z dwóch + 1.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T22:18:59+02:00
1)
r₁,₂=20cm
h₁=10cm
h₂=10cm+4cm=14cm
V₁=12000cm³

V₂=πr²*H
V₂=π20²*14
V²=400*14π
V²=5600π cm³
Wstawiamy za π w przyblizeniu 3,14
5600*3,14=17584 cm³

V₂-V₁=objętość galaretki w przybliżeniu
17584-12000=5584 cm³=5,6dm³


2)
360(stopni):24=15(stopni) każdy kawałek ma 15(stopni) kąta środkowego

3)

rozw. w zalaczniku
2010-04-04T22:21:30+02:00
1)
2r = 40cm/:2
r=20 cm = 2 dm
H galaretki = 4 cm = 0,4dm

V= Pp.*H
V= πr²*H
V=π2²*4
V=π4*0,4
V=1,6π dm³

2)360 stopni : 24 = 15 stopni
Kąt środkowy każdego wycinka koła wynosił 15 stopni.

3) 3/√2+1 = 3(√2+1)/(√2+1)(√2-1) = 3√2+3/2-√2+√2-1 = 3√2 + 3/1 = 3√2 + 3