Odpowiedzi

2010-04-04T22:00:50+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przyczyny wybuchu powstania można podzielić na dwie kategorie a mianowicie :

1. POLITYCZNE

2. WOJSKOWE

Przyczyny polityczne

a. potrzeba zademonstrowania oporu politycznego przeciwko ZSRR

b. potrzeba przeciwstawienia się PKWN-owi(który powstał 22 lipca 1944 i był przeciwwagą polityczną dla Rządu Polskiego w Londynie- potrzebny był sukces polityczny jakim byłoby opanowanie stolicy

c. wsparcie premiera rządu emigracyjnego Mikołajczyka w właśnie rozpoczynających się rokowaniach z rządem radzieckim dotyczących przyszłości niepodległej Polski

d. uprzedzenie PPR i innych pokrewnych jej organizacji aby nie zapisały na swój rachunek korzyści polityczne związane z opanowaniem stolicy

Przyczyny wojskowe

a. możliwość załamanie się Niemców w związku z ofensywą Armii Czerwonej. Mogły o tym świadczyć takie fakty jak :
-wycofywanie urzędów niemieckich z Warszawy
-odwrót wojsk niemieckich z linii frontu przez Warszawę
- ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej z Warszawy

b. przypuszczenie ,że pościg radziecki za szybko uchodzącymi Niemcami nie zatrzyma się nad środkową Wisłą , lecz przejdzie ją i posunie się daleko na zachód. Wtedy powstanie trwałoby bardzo krótko i przyniosłoby spodziewany efekt głównie polityczny.

c. informacja (która okazała się fałszywa) ,że w dniu 31.07.1944 wojska radzieckie wkraczają na Pragę (dzielnica Warszawy)

SKUTKI:
-śmierć tysięcy ludzi zarówno cywilów jak i powstańców
-Warszawa zniszczona w ponad 70 %
-zburzone, spalone budynki mieszkalne
-ogromne tragedie ludzkie - rany fizyczne i psychiczne
-utrata kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi
-liczne zesłania do obozów koncentracyjnych i obozów pracy
-konieczność życia w prowizorycznych warunkach
28 3 28
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T22:17:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przyczyny:
- chęć przeciwstawienia się ZSRR oraz PKWN
- wsparcie premiera rządu emigracyjnego Mikołajczyka
- uprzedzenie PPR i innych organizacji o nie zapisywaniu korzysci politycznyych względem opanowania Warszawy
- Niemcy mogły się załamać w związku z ofensywą Armii Czerwonej
- z Warszawy wycofują się urzędy niemieckie
- odwrót wojsk niemieckich z linii frontu przez Warszawę
- ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej z Warszawy
- fałszywa informacja o wkraczaniu wojsk radzieckich do Warszawy
Skutki:
- poważne obrażenia ciała i śmierć wielu ludzi
- zniszczenie Warszawy
- zburzenie oraz spalenie budynków mieszkalnych
- utrata kontaktu rodzinami i przyjaciół
- zesłania do obozów koncentracyjnych i obozów pracy
- życie mieszkańców w fatalnych warunkach

Mam nadzieję że pomogłam ;)
41 4 41