1. wiązanie jonowe/kowalencyjne spolaryzowane. Czym one się różnią. Jak odróżnić je w praktyce, czyli, np. SO albo coś tam coś tam ... ???

2. Uzupełnij zapis powstawania jonu z atomu. Podaj liczby protonów i elektronów w jonie. / podaj liczby p+ i e- w jonie.

I II
A) Mg ….. = Mg2+ A) K …… = K+
l.p. = p+
l.e. = e-

B) Cl ….. = Cl- B) S …… = S2-
l.p. = p+
l.e. = e-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T23:53:10+02:00
Zadanie 2.
A)Mg-2e------->Mg2+
l.p+=12
l.e-=10

K-1e----->K+
l.p+=19
l.e-=18

B)Cl+1e--------->Cl-
l.p+=17
l.e-=18

S+2e-------->S2-
l.p+=16
l.e-=18
1.Wiązanie jonowe powstaje, gdy różnica elektroujemności pomiędzy atomami wynosi powyżej 1,7. Jeśli wartość ta jest niższa, to mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, agdy jest równa 0 to kowalencyjne niespolaryzowane.Przykład: w. jonowe, np.KCl ,kow.spol. np.H2O, a kow. niespol. O2, N2, CL2. Dodam jeszcze, że wiązania kowalencyjne polegają na uwspólnianiu elektronów, a wiązanie jonowe powstaje gdy nastąpi całkowity "przeskok" elektronu z atomu jednego pierwiastka na atom innego pierwiastka.
9 3 9