Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-05T11:20:34+02:00
1.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby rozgrzać żelazo do temperatury topnienia:

Q₁=c*m*(Tt-T₀)
Q₁=452J/(kg*⁰C) * 1kg * 1515°C = 684780J

2.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby roztopić bryłę żelaza:

Q₂=ct*m
Q₂=278000J/kg * 1kg = 278000J

3. Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć, aby doprowadzić żelazo do temperatury wrzenia:

Q₃=cw*m*(Tw-Tt)
Q₃=452J/(kg*⁰C) * 1kg * 1262°C = 570424J

4.Liczymy ile ciepła trzeba dostarczyć aby odparować żelazo:

Q₄=cp*m
Q₄=6339000J/kg * 1kg = 6339000J

5.Sumujemy wartości:

Q₁+Q₂+Q₃+Q₄= 684780J + 278000J + 570424J + 6339000J = 7872204J


1 5 1
2010-04-05T11:21:40+02:00
M = 1kg
T1 = 20 C
T2 = 1535 C ; temp. topnienia żelaza
T3 = 3050 ; temp. wrzenia żelaza
delta T = 1535 C - 20 C = 1515 C
cw = 460 J/kg*C ; ciepło właściwe żelaza
ct = 270 000 J/kg ; ciepło topnienia żelaza
cp = 3050 J/kg
Q = ?
Q1 = ilość ciepła potrzebna do ogrzania Fe do temp. topnienia
Q2 = ilość ciepła potrzebna do stopienia żelaza
Q3 = ilość ciepła potrzebna do ogrzania do temp. wrzenia
Q4 = ilość ciepła potrzebna do odparowania żelaza
Q = Q1 +Q2 + Q3+Q4
Q1 = m*cw *delta T
Q1 = 1 kg*460 J/kg *C * 1515 C
Q1 = 696900 J
Q2 = m*ct
Q2 = 1 kg * 270 000 J/kg
Q2 = 270 000 J
Q3= m *cw *delta T
Q3 = 1kg *460 J/kg*C * 1515 C
Q3 = 696900 J
Q3 = m*cp
Q3 = 1 kg * 3050 J/kg
Q3 = 3050 J
Q = Q1 +Q2 +Q3+Q4

2 4 2