Przeprowadzono reakcje rozcięczonego kwasu siarkowego (VI) z cynkiem w celu otrzymania H. zmieszano kolejno :
a) 0,4 mola cynku ze stechiometryczną ilością kwasu siarkowego (VI)
b) 32,5 cynku ze stechiometryczną ilością kwasu siarkowego (VI)
c) 1,5 * 10²³ atomów cynku ze stechiometryczną ilością kwasu siarkowego (VI)
Otrzymane ilości wodoru uszereguj od największej do najmniejszej.

prosze o jak najprostrze rozwiązanie tego zadania.
dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T10:38:38+02:00
Im więcej mamy cynku, tym więcej mamy wodoru, wynika to z równania reakcji.
H₂SO₄ + Zn -> ZnSO₄ + H₂
Na 1 mol Zn przypada 1 mol wodoru, więc ile będziemy mieć moli cynku - tyle dostaniemy moli wodoru.
a) 0,4 mola cynku
b) n=m/M=32,5g/65g/mol=0,5 mola
n - liczba moli
m - masa
M - masa molowa
c) n=N/NA(a ma być drukowane, ale małe - jako indeks dolny)
n=1,5 * 10²³/6,02*10²³=0,25 mola
n - liczba moli
N - liczba atomów
NA - liczba Avogadra

Od największej do najmniejszej: b,a,c